Sametová simulace
Zpět

Sametová simulace

26. 11. 2019 - 1. 12. 2019 

Nová scéna Národního divadla, Národní muzeum a Divadla Archa.

Projekt u příležitosti oslav Listopadového výročí uvádí Národní divadlo v koprodukci se skupinami VOSTO5 a 8lidí.

divadlo – instalace – výstavy


Sametová simulace je koprodukční divadelně-výstavní projekt u příležitosti 30. výročí sametové revoluce, jehož hlavními iniciátory jsou činohra Národního divadla a VOSTO5. Uměleckého vedení divadelní části projektu se ujal režisér Jiří Havelka ze skupiny VOSTO5, šéfdramaturgyně Činohry ND Marta Ljubková a producent VOSTO5 Petr Prokop. Výstavní projekty Boj o klíčky a Slavíme!!! a interaktivní instalaci Sametové arkády připravuje Činohra ND pod ideovou supervizí režiséra Jana Friče. „Simulací nechceme pouze vtáhnout diváka do určité konkrétní situace skutečně všemi smysly. Nejde nám pouze o imerzivní divadelní zážitek, nýbrž o simulaci komplexní lidsko-občanské situace, tedy situace, kdy člověk není ponořen do estetické hry, ale také do etického dilematu. Simulaci chápeme jako ideální prostředek, který nezdivadelňuje určitý názor, ideu nebo téma, ale vytváří fikční časoprostor, ve kterém si názor, ideu nebo téma musí extrahovat divák sám. V jistém smyslu chápeme divadelní simulaci jako krajní variantu divácké spoluúčasti, jako zrovnoprávnění pojmu divák – herec, případně občan – performer,“ říká o projektu jeden z jeho autorů, Jiří Havelka.

číst více...