Sametová revoluce
Zpět

Sametová revoluce

18. 11. 2019 - 29. 2. 2020

Historická a Nová budova Národního muzea.

Navštivte od 18. listopadu Historickou a Novou budovu Národního muzea, kde na vás čeká komplexní výstavní projekt s názvem Sametová revoluce. Otevřena bude také vůbec poprvé spojovací chodba mezi oběma budovami!

Národní muzeum se zapojuje do oslav 30. výročí sametové revoluce hned několika tuzemskými i zahraničními projekty. V Historické i Nové budově Národního muzea připravilo komplexní výstavní projekt, který se skládá ze čtyř tematických celků. Zároveň ve spolupráci s Českými centry a Slovenským národním muzeem prezentuje putovní výstavu The Velvet Revolution 1989 v celkem jedenácti místech v Evropě i zámoří.

Výstava Sametová revoluce v Historické a Nové budově Národního muzea

V prostorách Historické budovy, spojovací chodby a Nové budovy se 17. 11. 2019 otevírá jedinečný výstavní komplex věnovaný třicátému výročí roku 1989.

První týden po otevření budou výstavy k výročí listopadu v Národním muzeu pro veřejnost zdarma.  

Sametová revoluce: Říká se jí sametová

Historická budova Národního muzea

Revoluce, která změnila život občanů Československa, přišla nečekaně. Jako radikální dějinný zlom nepřestává dodnes rezonovat naší společností. Mnohé inspiruje, jiné irituje. Přesto se k ní všichni nějak vztahujeme. Rok co rok je oživována vzpomínkou, a část jí nenávratně mizí odchodem jejích aktérů. S každým přibývajícím rokem se objevuje nový díl mozaiky, která nebude pravděpodobně nikdy definitivně hotova. I tak ji opakovaně skládáme, abychom ji nikdy nezapomněli.

Výstava připravená Národním muzeem včleňuje sametovou revoluci do dvojího kontextu. Jednak přibližuje události druhé poloviny 80. let, které předznamenaly krizi ve společnosti, politice. Současně ukazuje, jak komunistický stát nebyl schopný řešit základní problémy spojené s ekologií, rozvojem kultury anebo církevním životem. Ve své závěrečné části ukazuje dynamický vývoj společnosti a její transformaci v prvním půlroce do voleb 1990. Výstava je založena na originálních předmětech, plakátech a vzpomínkách.

Sametová revoluce: Poprvé svobodně

Nová budova Národního muzea

Národní muzeum má ve svých fondech jednu z největších sbírek plakátů v České republice, které se vztahují k létům 1989– 1990. Plakáty jsou podmíněné dobově, ale současně reflektují témata, která řešíme i v dnešní době, jako např. problematika znečištění ovzduší, postavení menšin anebo vyrovnávání se s minulostí.

Sametová revoluce: Zpátky do lavic

Nová budova Národního muzea

Nová budova Národního muzea má v československých dějinách specifické postavení. V době sametové revoluce zde sídlilo Federální shromáždění, které zvolilo Václava Havla československým prezidentem a přijalo stovky norem, které vedly Československo k demokracii. A do lavic Federálního shromáždění usedli po 40 letech poslanci zvolení ve svobodných volbách. Výstava vybrané poslance vrátí zpět do Federálního shromáždění a představí je na základě informací, které vyplnili do dotazníků po svém zvolení v červnu 1990.

Momenty dějin

Spojovací chodba mezi Historickou a Novou budovou Národního muzea

Národní muzeum otevírá 18. 11. 2019 pro návštěvníky jedinečnou multimediální expozici ve spojovací chodbě, která se bude věnovat bouřlivým událostem 20. století na Václavském náměstí, od vzniku Československa až po přelom tisíciletí. Součástí bude i pohled na každodennost tohoto prostoru. Dále se multimediální program věnuje architektonickému vývoji tohoto místa, od 19. století po soudobé změny. Jde o zcela jedinečný multimediální projekt, který nemá svou technologickou a projekční povahou v Evropě obdobu.

Program

K výstavnímu projektu připravilo Národní muzeum také přednáškyworkshopy a komentované prohlídky pro školy.

Pro veřejnost jsou připraveny rovněž komentované prohlídky v Historické budově Národního muzea a akce pro rodiny s dětmi "Aspoň na víkend si připomeň sametovou revoluci" v Nové budově Národního muzea.

číst více...