Dědictví pout zbavené. 30 památkových obnov za 30 let demokracie.
Zpět

Dědictví pout zbavené. 30 památkových obnov za 30 let demokracie

14. 11. 2019 - 31. 12. 2019 

Vodárenská věž na Letné, Praha.

Desítky let zanedbávané kulturní dědictví patřilo spolu se zdevastovanou přírodou a krajinou k nejsmutnějším odkazům komunistického režimu. Stovky chátrajících, laxně opravených nebo i záměrně likvidovaných památek představovaly nejen svědectví o nekulturnosti reálného socialismu, ale také velkou výzvu do budoucna. Šlo o závazek ve výši stovek miliard korun, jehož podstata ale byla nevyčíslitelná. Připravovaný projekt má za cíl ohlédnout se za uplynulými 30 lety a ukázat, jak se tuto výzvu podařilo naplnit. Záměrně se soustředí na pozitivní příklady – v reprezentativní publikaci a výstavě představí 30 obnovených památek, které zastupují 30 různých památkových typů a problémů. Knihu i výstavu připravuje autorský kolektiv složený převážně z „památkových garantů“, lidí pohybujících se v běžné praxi a terénu. Vznikne tak unikátní svědectví o tom, co dnešní praktická památková péče považuje za své úspěchy a za počiny, které má smysl si ke 30. výročí sametového převratu připomenout.

Křest této publikace proběhne 14. 11. 2019 ve Vodárenské věži na Letné.

číst více...