30 let památkové péče po pádu železné opony
Zpět

30 let památkové péče po pádu železné opony

19. 11. 2019 - 31. 12. 2019

Národní technická knihovna v Praze.

Ve dnech 19. 11. – 31. 12. 2019 se ve vstupní hale pražské Národní technické knihovny uskuteční výstava bilancující proměny památkového fondu v České republice a systém péče o tento typ kulturního dědictví v nově se konstituujících demokratických podmínkách po roce 1989. Základem prezentace budou tematicky uspořádané srovnávací fotografie památkově chráněných objektů, plošně chráněných území a jednotlivých uměleckých předmětů představující druhovou pestrost památkového fondu ČR, jeho neutěšený stav na konci 80. let 20. století a výsledky jeho obnovy v porevolučních letech. Návštěvníci tak budou moci načerpat informace o široké plejádě záchranných aktivit, restaurování, obnovách a rekonstrukcích. K zamyšlení povedou i pasáže o prohrách památkové péče a některých fatálních ztrátách na našem kulturním dědictví. Součástí výstavy bude i srovnávací filmová dokumentace, jejíž základ položily dva filmové snímky z léta 1989 a jara 1991, průřezově zachycující tehdejší stav památek na jihu Čech a v děčínském zámku. Příchozí se navíc mohou těšit na fyzickou prezentaci několika předmětů, jejichž příběhy symbolizují staré i nové památkové časy. Autory výstavy jsou odborní pracovníci napříč pracovišti Národního památkového ústavu, organizačního zajištění se chopilo územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích. 

číst více...